כאלה עם חבל,
שמאפשרים תנועה, חופשיות
ולהתחזק תמיד
ובכל מקום!