מוצרים לסביבה הביתית,
שיחזקו אותך,
בכל זמן המתאים לך!

ושגם,
יזכירו לך להיות על זה